Legi pentru Administratie Publica

CONSTITUTIA ROMANIEI

 

Lege nr. 148/2000

Privind publicitatea inselatoare


Lege nr. 193/2000

Privind clauzele abuzive in contracte


Lege nr. 215/2001

Administratiei publice


Lege nr. 247/2005

Privind reforma in domeniul proprietatii


Lege nr. 544/2001

Privind liberul acces la informatii de interes public


Lege nr. 1/2000

Privind retrocedarea padurilor


Lege nr. 18/1991 republicata in 1998

Legea fondului funciar


Lege nr. 544/2004

Legea contenciosului administrativ


Lege nr. 188/1999 republicata in 2004

Legea functionarului public


O.G. nr. 27/2002

Privind dreptul la petitionare


O.U.G. nr. 209/2005

Privind accelerarea retrocedarilor


Regulament privind aplicarea legii 247/2005

Masuri adiacente


Regulament privind aplicarea legilor proprietatii

 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal